Trường Mẫu giáo Măng Non luôn xem chất lượng giáo dục là mục tiêu quan trọng hàng đầu của nhà trường. Chính vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường đã hết sức đề cao và đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên giảng dạy. Tất cả giáo viên của nhà trường đều đạt chuẩn trở lên, có đầy đủ trình độ chuyên môn, hiểu biết, quan tâm chăm sóc trẻ.

Đội ngũ CB-GV: Tổng số số: 15 người

     Cán bộ quản lý: 1

      Giáo viên : 14 (Đạt chuẩn và trên chuẩn)

- Trường Mẫu giáo Măng non có một đội ngũ giáo viên tâm huyết, tận tụy với nghề, hết lòng yêu thương con trẻ.

- Tất cả các giáo viên đều tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên chuyên ngành giáo dục mầm non và giàu kinh nhiệm giảng dạy.

- Giáo viên thường xuyên được học tập, bồi dưỡng, huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

- Đội ngũ giáo viên trường Mẫu Giáo Măng non gồm có:

1. Cô Trần Thị Thu Hằng (Hiệu trưởng nhà trường)

2. Trương Thị Khuyên (Giáo viên)

3. Hồ Thị Diễm (Giáo viên)

4. Lê Thị Thanh Phương (Giáo viên) 

5. Ngô Thị Mỹ Hạnh (Giáo viên)

6. Bùi Thị Út (TPCM)

7. Lê Thị Thúy Hằng (Giáo viên)

8. Lê Thị Bích Thủy (Giáo viên)

9. Mai Thị Quỳnh Nhi (Giáo viên)

10. Trần Mộng Hằng (TTCM)

11. Đinh Thị Hồng Lễ (Giáo viên)

12. Trịnh Thị Chinh (Giáo viên)

13. Phan Thị Hồng Ngọc (Giáo viên)

14. Trương Thị Yến Phi (Giáo viên)

15. Phạm Thị Thu Hiền (Giáo viên)

Tập thể sư phạm Trường Mẫu giáo Măng non nguyện sẽ tiếp tục vững bước đi lên, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhà nước, ngành Giáo dục giao phó và là địa chỉ tin cậy của cha mẹ trẻ.